top of page

Společenství

Vítejte v našem Digitálním komunitním centru pro Romy! Tato jedinečná online platforma je navržena speciálně pro Romy, aby se sjednotili, propojili a prosperovali za hranicemi sociálních médií. Považujte to za svůj virtuální národ, kde můžete najít pocit sounáležitosti, zapojit se do smysluplných diskusí a přispět k růstu své komunity. Účastí v naší online komunitě také podpoříte Světovou romskou federaci – nejen vyjadřováním svých názorů, ale také hlasováním o důležitých politikách, volbě zástupců zemí a řešením dalších klíčových problémů. Využijte tuto příležitost a pomozte naší komunitě jako nikdy předtím!

Kanál skupin

Tento příspěvek je z doporučené skupiny.

Deny Dobobrov
27. července 2023 · zveřejnil/a příspěvek v Community Group

Hi Everyone,


Please introduce yourself in the comment section here. Would love to hear from you!

Erik D. Decker
Tento příspěvek je z doporučené skupiny.

Deny Dobobrov
22. června 2023 · zveřejnil/a příspěvek v Community Group

New Project Details Coming Soon! We need your help dear community members! Please share our website on your social media, and encourage Roma or community supporters to join this group!

P P
A
Tento příspěvek je z doporučené skupiny.

Deny Dobobrov
21. června 2023 · zveřejnil/a příspěvek v Community Group

Welcome all new members. This is a brand new platform on our site and we ask to bare with us as we are adding new content and features. In the mean time, we would appreciate it if you invite your friends and family to join and participate.

P P
A
Tento příspěvek je z doporučené skupiny.

Deny Dobobrov
11. června 2023 · zveřejnil/a příspěvek v Community Group

The World Roma Federation argues that the permanent display of the Roma flag at the European Parliament is a necessary acknowledgement of the significant and enduring presence of the Roma population within the EU. By flying the flag, not only will it foster a sense of inclusion among this marginalized group, but it will also serve as a constant reminder of their unique historical and cultural contributions to European society. The Federation believes that, at a minimum, the Roma flag should be displayed on International Roma Day, mirroring the recognition granted to other communities on specific occasions. For instance, on May 17th, International Day Against Homophobia, Transphobia, and Biphobia, Rainbow flags adorned European Parliament buildings across various EU capitals. Given that the struggle for Roma rights has been ongoing for many years prior to contemporary movements, it stands to reason that fairness demands similar consideration for the Roma community.


Reference:…

P P
Tento příspěvek je z doporučené skupiny.

Deny Dobobrov
11. června 2023 · zveřejnil/a příspěvek v Community Group

Hello everyone,


Welcome to our Digital Community Center Group! 🎉 We are thrilled to have you join our exclusive online platform, designed specifically for the Roma community. Here, we aim to unite, connect, and thrive beyond the limitations of traditional social media. Get ready to engage with fellow Roma members, share experiences, exchange ideas, and contribute to our flourishing community. Let's embark on this journey together and make the most of our virtual home! ✨

P P
bottom of page