top of page
405037231_7270879812930592_1770483385774786551_n_edited.jpg

Добре дошли в портала за кандидатстване на Глобалната ромска коалиция. Като колективен стремеж към овластяване и представяне на ромската общност на глобалната сцена, ние се ангажираме да съберем екип от отдадени личности, които споделят нашата визия и цели. Това приложение е жизненоважна стъпка към това да станем неразделна част от нашата мисия да се застъпваме за правата, признаването и напредъка на ромите. Тук ще започнете процеса на присъединяване към мрежа от страстни активисти, лидери на общността и организации, обединени в стремежа ни към справедливост и равенство. Моля, имайте предвид, че докато отваряме вратите си за всички, които резонират с нашата кауза, лидерските роли като позиции в управителния комитет или като делегати изискват специфични квалификации. Този процес на кандидатстване, включително задължителното подписване на нашия Меморандум за разбирателство (MoU), е предназначен да оцени съответствието ви с нашите цели, вашия опит и вашия потенциален принос към Коалицията. Благодарим ви за интереса и ангажираността към ромската общност и очакваме с нетърпение да проучим възможността да работим заедно за по-приобщаващо и справедливо бъдеще.

С подаването на това заявление, за да станете част от Глобалната ромска коалиция, вие, кандидатът, с настоящото потвърждавате и се съгласявате със следните основни възгледи, поддържани от Коалицията:

  1. Признаване на ромите като нация без гражданство или нетериториална държава: Вие потвърждавате съгласието си с целта на Коалицията да осигури международно признаване на ромите като нация без гражданство или нетериториална държава.

  2. Ангажимент към демокрацията, правата на човека и равенството: Вие се съгласявате да спазвате принципите на демокрацията, правата на човека и равенството във всички ваши ангажименти в рамките на Коалицията.

  3. Застъпничество за правата и интересите на ромите: Вие се съгласявате с мисията да се застъпвате за политики и инициативи, които са в полза на ромските общности, и активно се борите с дискриминацията във всички форми.

  4. Популяризиране на ромската история и култура: Вие изразявате подкрепата си за инициативи, които насърчават и празнуват богатата история и култура на ромите.

  5. Привеждане в съответствие с визията и целите на Коалицията: Вие потвърждавате, че вашата кандидатура означава привеждане в съответствие с визията и целите на Глобалната ромска коалиция.

  6. Приемане на организационните процеси: Вие се съгласявате да се придържате към процесите на Коалицията, включително задължителното подписване на Меморандума за разбирателство (MoU).

Освен това, при подаване на вашето заявление, ще получите връзка по имейл за електронно подписване на Меморандума за разбирателство (MoU). Тази стъпка е важна част от процеса на кандидатстване и вашият подпис ще означава, че приемате условията и ангажиментите, посочени в меморандума за разбирателство.

Подаването на това заявление и подписването на меморандума за разбирателство по електронен път е декларация за вашия ангажимент към тези възгледи и потвърждение на вашето желание да допринесете за мисията на Глобалната ромска коалиция. Благодарим ви за вашата отдаденост на каузата на ромската общност и очакваме с нетърпение възможността за смислено и въздействащо сътрудничество.

GLOBAL ROMANI COALITION

bottom of page