top of page
O petiție pentru recunoașterea autoguvernării naționale a romilor
și Dizolvarea Partidei Romilor „Pro Europa”

 

Stimatului Guvern al României și onoraților săi reprezentanți,

 

Noi, subsemnatii cetățeni ai României, aparținând comunității de romi, ne exprimăm prin prezenta îngrijorarea față de starea actuală a conducerii în ceea ce privește treburile romilor din țara noastră. Am fost martori și am experimentat problem care credem că provin din reprezentarea inadecvată oferită de Partidul Romilor, cunoscută oficial drept Partida Romilor „Pro Europa” (PRPE). În consecință, pledăm pentru recunoașterea unei noi autoguvernări naționale a romilor reprezentativca organism, solicitând totodată dizolvarea PRPE.

 

Initițiativa noastră se bazează pe faptul că un număr semnificativ de cetățeni romi români se simt dezamăgiți de performanța PRPE. Acțiunile partidului de până acum par mai concentrate pe câștigul politic, mai degrabă decât pe probleme sociale presante care privesc comunitatea noastră, cum ar fi reducerea sărăciei, accesul la educație și servicii de sănătate și reprezentarea echitabil ă în instituțiile guvernamentale.

 

Autoguvernarea Națională a Romilor își propune să devină un instrument eficient pentru promovarea, protejarea și susținerea drepturilor și aspirațiilor romilor din România. Această organizație independentă intenționează să lucreze îndeaproape cu toate părțile interesate implication în elaborarea policylor care beneficiază comunitatea noastră. În plus, urmărește să prioritize interesele noastre colective, asigurându-ne în același timp că fiecare voce este auzită fără exceptție.

 

Prin semnarea acestei petiții, ne declarăm colectiv încrederea în înființarea și recunoașterea acestui nou organism autonom. Autoguvernarea Națională a Romilor oferă o platformă pentru a promova progresse în incluziunea socială, creșterea Economică șe conservarea culturală pentru cetățenii romi din România. Obținerea recunoașterii atât din partea autorităților naționale, cât și internaționale va oferi legitimate eforturilor acestora.

 

Îi îndemnăm pe cei aflați la putere și în poziții influente în societatea românească să ia în considerare sprijinirea acestei petiții prin:

 

1. Recunoscând că structura reprezentativă existentă în cadrul PRPE nu a reușit să aborde problemele sociale stringente cu care se confruntă cetățenii romi români.

 

2. Recunoașterea Autoguvernării Naționale a Romilor ca organism reprezentativ pentru comunitatea de romi din România.

 

3. Inițierea procesului de dizolvare a PRPE din cauza eșecului acestora în abordarea adecvată a nevoilor și aspirațiilor cetățenilor romi români.

 

Angajându-ne în aceste acțiuni, am permite o revitalizare mult așteptată a reprezentării romilor în națiunea noastră, urmărind alocarea și utilizarea echitabile a resurselor pentru dezvoltarea comunității. În plus, ar stimula un mediu care sprijină în mod activ integrarea socială și șanse egale pentru toți.

 

Înîncheiere, vă rugăm, stimați membri ai Guvernului României, să luațiîn considerare preocupările noastre și să recunoașteți potențul Autoguvernarii Naționale a Romilor ca reprezentation dedicat și responsabil pentru comunitatea noastră . Vă imploăm să susțineți această petiție, reconsiderând modul în care PRPE s-a comportat reprezentând interesele noastre și recunoscând că o organizație mai concentrată, transparentă și incluzivă poate face o diferență tangibilă în viața cetățenilor роми романи.

 

Vă mulțumim pentru timpul acordat pentru a analiza preocupările noastre. Așteptăm cu nerăbdare răspunsul dumneavoastră și sperăm că împreună, putem continua să milităm pentru unitate, progres și moștenire culturală înfloritoare în cadrul națiunii noastre.

 

Cu sinceritate, Subsemnatii cetățeni romi români

Sunt de acord să semnez petiția în acord cu prevederile acesteia

Vă mulțumim că ați semnat! Opre Roma!

bottom of page