top of page

Нашата мисия е да защитим правата на ромите, да защитим тяхното богато културно наследство и да отключим потенциала им за постигане на величие. Нашата визия е свят, в който всеки ром може да живее с достойнство, уважение и равенство, допринасяйки значимо за едно процъфтяващо глобално общество.

За да реализираме нашата мисия и визия, ние сме си поставили три основни цели: (1) насърчаване на разбирането и признателността за ромската култура и история, (2) насърчаване на политики, които гарантират равенство и социална справедливост за ромската общност, и (3) овластяване на следващото поколение ромски лидери да стимулират трайна промяна.

Работейки усърдно за целите на ООН за устойчиво развитие 10, 16 и 17, ние се стремим да намалим неравенството, да продължим мира и справедливостта и да засилим партньорствата за устойчиво развитие в световен мащаб.

За да постигнем целите си, ние активно се ангажираме с правителствата на местно и национално ниво, като се застъпваме за политики, които повдигат ромската общност. Също толкова важна е нашата роля като посланици на ромите в рамките на международни организации и институции. Като усилваме техните гласове на световна сцена, ние гарантираме, че те ще бъдат чути и техните нужди са адресирани.

В нашите усилия да овластим бъдещите ромски лидери, ние въведохме цялостна менторска програма, която култивира развитието на умения и улеснява постигането на целите. Освен това, нашите изобретателни социално-икономически инициативи предлагат така необходимите възможности на ромите да подобрят икономическото си състояние, като същевременно създават положително въздействие в техните общности.

И накрая, енергичното застъпничество остава от решаващо значение за гарантиране, че най-добрите интереси на ромите са включени в процесите на вземане на решения във всички ешелони на управлението. Чрез нашия непоколебим ангажимент към тези цели, ние оставаме непоколебими в превръщането на нашата визия в реалност – свят, в който всички роми живеят с достойнство, уважение и равни възможности.

Галерия

bottom of page