top of page

Нашата визия

Визия за бъдеще на признание и самоуправление за ромската нация

Глобалната ромска коалиция предвижда бъдеще, в което ромската нация е всеобщо призната и призната от Обединените нации, Европейския съюз и правителствата по света като легитимна, нетериториална нация. Това признание бележи историческа промяна на парадигмата, надхвърляща вековете на маргинализация и възвестявайки нова ера на овластяване и самоопределение за ромския народ.

Нашата визия е коалицията да се развие във временно правителство, представителен орган, който въплъщава стремежите и многообразието на ромската общност по целия свят. Този преход означава колективното пътуване на ромите от застъпничество към управление, поставяйки основата за по-справедливо и приобщаващо бъдеще.

Към глобално ромско самоуправление:

Формиране на глобална избирателна система:

Разработване на цялостна глобална избирателна система, която позволява на ромската общност във всяка страна да избира демократично своите представители. Тази система ще бъде предназначена да осигури справедливо представителство, като вземе предвид разнообразната социално-културна структура на ромското население.

Създаване на глобално ромско самоуправление:

Избраните представители ще формират ядрото на глобалното ромско самоуправление, орган, който действа отвъд териториалните граници, но е дълбоко вкоренен в колективната идентичност и споделения опит на ромите.

Това самоуправление ще функционира като централен орган, представляващ интересите на ромите, защитаващ техните права и ангажиращ се в дипломатически отношения с национални и международни субекти.

Функциониране и въздействие:​​​

Глобалното ромско самоуправление ще се съсредоточи върху формулирането и прилагането на политики, насочени към критичните нужди на ромската общност, включително образование, здравеопазване, икономическо овластяване и опазване на културата.

Той ще служи като платформа за преговори и гарантиране на правата на ромите, включително свобода на движение, достъп до ресурси и защита срещу дискриминация.

Чрез активно участие в международни форуми самоуправлението ще работи за влияние върху глобалните политики и инициативи, които засягат ромите, като гарантира, че техните перспективи и нужди са интегрирани в глобалния дневен ред.

Улесняване на напредъка на ромите:

Самоуправлението ще играе ключова роля в насърчаването на напредъка на ромската общност, подкрепяйки инициативи, които стимулират социално-икономическото развитие, културното обогатяване и сплотеността на общността.

Той ще действа като посредник и защитник в случаи на конфликт или несправедливост срещу ромите, като гарантира, че правата им са спазени и достойнството им.

В това предвидено бъдеще ромската нация стои като фар на устойчивост и единство, демонстрирайки силата на колективната воля и въздействието на самоуправлението. Глобалната ромска коалиция, в ролята си на предшественик на това самоуправление, се ангажира да проправи пътя за тази трансформираща визия, обединявайки ромската общност в тяхното пътуване към признание, представителство и самоопределение.

bottom of page