top of page
405037231_7270879812930592_1770483385774786551_n.jpg

Te Aven Bahtale Romale!  Mangas Tume Te Diken Kadi Bemutató Pe Gadjikani Sib, Te Saj Hatarel Sako! Kas si pushipe, bisaven amenge email katka:  pr@wrf-gov.org

Bevezetés 

A Globális Roma Koalíció alapvető és stratégiai válasz a romák alulreprezentáltságáról és marginalizálásáról szóló történelmi narratívára a nemzetközi porondon. Ez az evolúció az 1971-es, kulcsfontosságú Roma Világkongresszussal kezdődött, amely a roma identitásért, elismerésért és jogokért folytatott kollektív törekvést jelképezi. Az ezt követő évtizedek azonban rávilágítottak a romák előtt álló állandó kihívásokra a globális geopolitikai és társadalompolitikai területeken belüli jelentős hang megszerzésében. Ez a koalíció egy átfogó és expanzív mozgalmat testesít meg, amely átlépi az európai határokat, hogy bevonja a globális roma diaszpórát. Úgy tervezték, hogy felülmúlja a hagyományos érdekképviseleti kereteket, szisztematikusan orvosolja a képviselet és a részvétel régóta fennálló hiányosságait, ezáltal újradefiniálja a romák befolyását globális sorsuk alakításában.

 

Történelmi összefüggés:

 

A romák elismerése és képviselete felé vezető utat jelentős mérföldkövek szabták meg, de az egységes és hatékony hang fenntartása terén felmerülő kihívások is rontották. Az olyan történelmi szervezetek, mint a Nemzetközi Roma Unió (IRU) és az Európai Roma és Utazók Fóruma (ERTF) nemes szándékról tettek tanúbizonyságot, de olyan problémákkal küszködtek, mint a nem megfelelő demokratikus kormányzás és a külső hatások. A Roma Világszövetség (WRF) 2017-es budapesti kongresszusa a roma vezetők és aktivisták döntő konvergenciáját jelentette, amely mélyreható vitákat kezdeményezett a romák befogadásáról és politikai részvételéről. 2020 után a WRF hangsúlyozta a roma közösségeken és alcsoportokon belüli egységet, szorgalmazza a politikai részvételt és a szélesebb körű képviseletet az Egyesült Nemzetek Szervezetében, speciális tanácsadói státuszát felhasználva jelentős diplomáciai párbeszédek folytatására.

 

Jelenlegi helyzet elemzése:

 

A kulcsfontosságú európai intézményekben a romák képviseletének jelenlegi forgatókönyve összetett és kihívást jelent. A romák korlátozott befolyása az olyan jelentős szervezetekben, mint az EU, az Európa Tanács és az Európai Bizottság, valamint a civil társadalom túlnyomórészt tanácsadó szerepe, rámutat az újraértékelés szükségességére. A nem roma vezetésű ernyőszervezetek dominanciája a kritikus döntéshozatali fórumokon tovább súlyosbítja a stratégiák és a roma közösség szükségleteihez való illeszkedését, rávilágítva arra, hogy olyan struktúrákra és megközelítésekre van szükség, amelyek valóban tükrözik ezeket az igényeket és reagálnak rájuk.

 

Problémanyilatkozat:

 

A roma érdekképviselet és -képviselet alapvető kérdései közé tartozik a roma hangok szinte hiánya a kulcsfontosságú döntéshozó testületekben, valamint az olyan entitások megszűnése, mint az ERTF, ami jelentős hiányosságokhoz vezet a hiteles romaképviseletben. A nem roma vezetésű szervezetek és alapítványok elterjedtsége, amelyekből gyakran hiányzik a demokratikus roma hozzájárulás, megnehezíti a hatékony érdekképviseletet, ami azt a forgatókönyvet eredményezi, hogy a romák hangjai háttérbe szorulnak a támogatásukra szánt kezdeményezésekben.

 

Megoldás:

 

A Global Romani Coalition arra törekszik, hogy leküzdje a múltbeli szervezetek, például az IRU és az ERTF hiányosságait. Az egységes, képviseleti testület kialakításával a Koalíció a múltbeli erőfeszítések fokozására és a korábbi kudarcok kijavítására törekszik. A valódi demokratikus kormányzás megteremtésére és a nem romák befolyásának csökkentésére összpontosítva a döntéshozatalban, célja egy befogadóbb és hatékonyabb platform kialakítása. A hozzáértő és képzett, választott irányítóbizottság tapasztalataitól és hozzájárulásaitól vezérelve a Koalíció elkötelezett a roma közösség kérdéseivel foglalkozó stratégiai terv kidolgozása mellett, amelyet a tagszervezetek, a közösségi vezetők és az aktivisták közreműködésével segít. Egy ideiglenes irányító bizottság fogja felügyelni a koalíció fejlődését, amely később a koalíció munkájának előmozdításához szükséges képességekkel, végzettséggel és tapasztalattal rendelkező tagokkal bővül.

Ezenkívül kulcsfontosságú a WRF szerepe az Egyesült Nemzetek Szervezete és a Koalíció közötti hídként. Nemcsak az azonnali befolyást és képviseletet segíti elő, hanem azt is célozza, hogy a koalíció hosszú távon megfigyelői státuszt kapjon. A WRF 2024-ben a Magas Szintű Politikai Fórummal, mint különleges érdekelt féllel való együttműködése egyedülálló lehetőség arra, hogy a koalíciót és tagjait befolyásos párbeszédekbe vonja, biztosítva a romakérdések érdemi bevonását és képviseletét magas politikai döntéshozatali szinten, és katalizálva előrelépés a roma közösség számára világszerte.

bottom of page