top of page

Küldetés

A Globális Roma Koalíció szilárdan elkötelezett abban, hogy növelje a roma közösség jelenlétét és befolyását a globális politikában. Küldetésünk, hogy összefüggő, egységes választ adjunk a roma közösségek előtt álló világszerte felmerülő különféle kihívásokra, védjük jogaikat és nemzetközi szinten is kiálljunk a társadalmi igazságosság mellett.

Célkitűzés:

 • A romák hontalan nemzetként vagy nem területi államként való nemzetközi elismerése, formális és tekintélyes platform biztosítása jogaik és érdekeik globális érvényesítéséhez.

 

Alapelvek:

A koalíció a demokrácia, az emberi jogok és az egyenlőség alapelvein alapul. Ezek az értékek irányítják tetteinket és stratégiáinkat, biztosítva az igazságosság és a méltányosság egyetemes normáihoz való igazodást.

 

A küldetés összetevői (rövid távú):

 • A romák képviselete növelése a globális politikában:​

  • Aktívan dolgozni a romák nemzetközi politikai fórumokon és döntéshozó testületekben való képviseletének fokozásán. Támogatja a roma képviselők bevonását és aktív részvételét a globális politikai párbeszédekben és konferenciákon.

 • A roma közösségeket hasznosító politikák szószólója:

  • Lobbizni és támogatni olyan politikák kialakítását és végrehajtását, amelyek pozitív hatással vannak a roma közösségekre nemzeti és nemzetközi szinten egyaránt. Biztosítani kell, hogy ezek a politikák foglalkozzanak a romák egyedi szükségleteivel és kihívásaival, elősegítve jólétüket és előmenetelüket.

 • Küzdelem a megkülönböztetés minden formája ellen:

  • Erőteljesen fellépni a romákkal szembeni diszkrimináció minden formája ellen, és küzdeni ellene. Dolgozzon a rendszerszintű akadályok és előítéletek felszámolásán, amelyek különböző területeken hátráltatják a romák jogait és lehetőségeit.

 • A roma történelem és kultúra népszerűsítése:

  • Indítson kezdeményezéseket a romák gazdag történelmének és kultúrájának népszerűsítésére és megünneplésére. Felhívni a figyelmet a romák kulturális örökségére és annak jelentőségére a globális kulturális kontextusban.

 • Írjon alá megállapodást a tagszervezetek között:

  • A tagszervezetek közötti egyetértési nyilatkozat aláírásának elősegítése, formális keretek kialakítása az együttműködés, az együttműködés és a kollektív cselekvés számára.

 • Alakítsunk munkacsoportot a koalíció alapszabályának elkészítésére:

  • Létre kell hozni egy munkacsoportot, amelynek feladata a Koalíció alapszabályának elkészítése, a szervezeti felépítés, az irányítási elvek és a működési irányelvek részletezése.

 • Stratégiai terv kidolgozása:

  • Átfogó stratégiai tervet dolgozzon ki, amely felvázolja a Koalíció céljait, stratégiáit és intézkedéseit. Ez a terv útitervként fog szolgálni céljaink eléréséhez és küldetésünk teljesítéséhez.

 

Ezekkel az összehangolt erőfeszítésekkel a Globális Roma Koalíció arra törekszik, hogy átalakítsa a roma közösséget körülvevő narratívát, biztosítva hangjuk meghallgatását, jogaik védelmét és kulturális identitásuk megünneplését a globális színtéren. Egyesített törekvéseink célja, hogy a romák elismerésének, tiszteletének és jogos képviseletének új korszakát hozzuk létre a globális közösségben.

bottom of page