top of page
O petiție pentru recunoașterea autoguvernării naționale a romilor
és Dizolvarea Partidei Romilor „Pro Europa”

 

Stimatului Guvern al României și onoraților săi reprezentanți,

 

Noi, subsemnatii cetățeni ai României, aparținând comunității de romi, ne exprimăm prin prezenta îngrijorarea față de starea factă a conducerii în ceea ce privește țara noastr. Am fost martori és am experimentat probleme care credem că provin din reprezentarea inadecvată oferită de Partidul Romilor, cunoscută oficial drept Partida Romilor „Pro Europa” (PRPE). În consecință, pledăm pentru recunoașterea unei noi autoguvernări naționale a romilor ca organism reprezentativ, solicitând totodată dizolvarea PRPE.

 

Inițiativa noastră se bazează pe faptul că un număr semnificativ de cetățeni romi români se simt dezamăgiți de performanța PRPE. Acțiunile partidului de până acum par mai focus pe câștigul politic, mai degrabă decât pe probleme sociale presante care privesc comunitatea noastră, cum ar fi Reductionrea sărăciei, accesul la educație și ăbilăitaîtarepresa țiile guvernamentale.

 

Autoguvernarea Națională a Romilor își propune să devină un instrument eficient pentru promovarea, protejarea , susținerea drepturilor és aspirațiilor romilor din România. Această organizație independentă intenționează să lucreze îndeaproape cu toate părțile interesate implicate în elaborarea politicilor care beneficiază comunitatea noastră. În plus, urmărește să prioritizeze interesele noastre colective, asigurându-ne în același timp că fiecare voce este auzită fără excepție.

 

Prin semnarea acestei petiții, ne declarăm colectiv încrederea în înființarea și recunoașterea acestui nou organizmus autonóm. Autoguvernarea Națională a Romilor oferă o platformă pentru a promova progresse în incluziunea socială, creșterea Economică és conservarea culturală pentru cetățenii romi din România. Obținerea recunoașterii atât din partea autorităților naționale, cât și internaționale va oferi legitimitate eforturilor acestora.

 

Îi îndemnăm pe cei aflați la putere și în poziții influente în societatea românească să ia în regardare sprijinirea acestei petiții prin:

 

1. Recunoscând că structura reprezentativă existentă în cadrul PRPE nu a reușit să abordeze problemele sociale stringente cu care se confruntă cetățenii romi români.

 

2. Recunoașterea Autoguvernării Naționale a Romilor ca organism reprezentativ pentru comunitatea de romi din România.

 

3. Inițierea procesului de dizolvare a PRPE din cauza eșecului acestora în abordarea adecvată a nevoilor și aspirațiilor cetățenilor romi români.

 

Angajându-ne în aceste acțiuni, am permite o revitalizare mult așteptată a reprezentării romilor în națiunea noastră, urmărind alocarea și utilizarea echitabile a resurssuunvolittareatruicomunvolittarea. În plus, ar stimula un mediu care sprijină în mod Activ integrarea socială și șanse egale pentru toți.

 

În încheiere, vă rugăm, stimați membri ai Guvernului României, să luați în huomioitava unitatea noastră. Vă implorăm să susțineți această petiție, reconsiderând modul în care PRPE s-a comportat reprezentând interesele noastre și recunoscând că o organizație căîțenățețeni koncentrátum, transzparensă și face incluzivă lor romi români.

 

Vă mulțumim pentru timpul acordat pentru a analiza preocupările noastre. Așteptăm cu nerăbdare răspunsul dumneavoastră și sperăm că împreună, putem continua să milităm pentru unitate, progress și moștenire culturală înfloritoare în cadrul națiunii.

 

Cu sinceritate, Subsemnatii cetățeni romi români

Sunt de acord să semnez petiția în acord cu prevederile acesteia

Vă mulțumim că ați semnat! Opre Roma!

bottom of page