top of page

ROM-ESCO

A különféle akadályok leküzdésére a Roma Világszövetség mindenre kiterjedő stratégiát dolgozott ki, amely magában foglalja a több érdekelt fél bevonását és együttműködését. A roma közösség egyedi szükségleteinek és céljainak testreszabott kezdeményezésekkel és politikákkal való kielégítésével jelentős előrelépés érhető el Európa egyik leginkább marginalizálódott csoportja fokozott társadalmi befogadásának elősegítésében.

A Romai Gazdasági, Társadalmi és Közösségi Tájékoztatási Program (ROM-ESCO) úttörő erőfeszítést jelent a roma lakosság által az Európai Unióban tapasztalt átfogó diszkrimináció és marginalizáció leküzdésére. A Roma Világszövetség és az EU-n belüli kormányok közötti stratégiai szövetségek révén ez a program a sikeres ROM-ESCO modellt kívánja felhasználni a roma közösségek felhatalmazására és asszimilálására, miközben megőrzi egyedi kulturális identitásukat.

Felismerve az európai roma közösség történelmi és folyamatban lévő küzdelmeit, a ROM-ESCO átfogó tervet mutat be a hosszú távú társadalmi egyenlőség elérésére. Együttműködési platformként a ROM-ESCO egyesíti a kormányzati szerveket, a nem kormányzati szervezeteket és a roma közösségek képviselőit egy közös cél érdekében: egy befogadó jövő építése, amely megőrzi a kulturális örökséget, miközben elősegíti az integrációt.

 

Az élet különböző aspektusainak e kereten belüli kezelése érdekében a ROM-ESCO négy fő területre koncentrál: a gazdasági önellátásra, az oktatási lehetőségekre, az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférésre és a közösségfejlesztésre. Ez a mindenre kiterjedő megközelítés közvetlenül kezeli az egyenlőtlenség problémáit olyan erős támogatási rendszerek révén, amelyek elősegítik a függetlenséget az egyéni és közösségi élet minden területén. Ezeknek a törekvéseknek nemcsak az azonnali hatást kell elérniük, hanem a folyamatos növekedés alapjait is.

A ROM-ESCO program egy befogadóbb társadalom kialakítására törekszik azáltal, hogy támogatja a marginalizált roma lakosság esélyegyenlőségét az Európai Unió egészében. A helyi, nemzeti és nemzetközi szintű érdekelt felek aktív bevonásával, valamint az érintett közösségek alulról építkező kezdeményezéseivel ez az átalakuló vállalkozás vázlatot kínál a tartós társadalmi-gazdasági átalakuláshoz. Az Ön támogatásával ezt az ambiciózus elképzelést valósággá alakíthatjuk, és egy igazságosabb létezésért dolgozhatunk mindenki számára a társadalomban.

bottom of page