top of page

A látomásunk

A roma nemzet elismerésének és önigazgatásának jövőjének elképzelése

A Globális Roma Koalíció olyan jövőt képzel el, ahol a roma nemzetet az Egyesült Nemzetek Szervezete, az Európai Unió és a kormányok világszerte legitim, nem területi nemzetként ismerik el és ismerik el. Ez a felismerés történelmi paradigmaváltást jelent, amely túllép a több évszázados marginalizálódáson, és a roma nép szerepvállalásának és önrendelkezésének új korszakát hirdeti.

Elképzelésünk az, hogy a Koalíció egy ideiglenes kormánnyal, egy olyan képviseleti testülettel fejlődjön, amely megtestesíti a roma közösség törekvéseit és sokszínűségét szerte a világon. Ez az átmenet a romák kollektív útját jelenti az érdekképviselettől a kormányzásig, lefektetve egy igazságosabb és befogadóbb jövő alapjait.

Egy globális roma önkormányzat felé:

A globális választási rendszer kialakulása:

Átfogó globális választási rendszer kidolgozása, amely lehetővé teszi a roma közösség számára az egyes országokban, hogy demokratikusan megválasszák képviselőiket. Ezt a rendszert úgy alakítják ki, hogy biztosítsa a tisztességes képviseletet, figyelembe véve a roma lakosság sokszínű társadalmi-kulturális szövetét.

Globális roma önkormányzat létrehozása:

A megválasztott képviselők alkotják a globális roma önkormányzat magját, egy olyan testületet, amely a területi határokon túl is működik, mégis mélyen gyökerezik a romák kollektív identitásával és közös tapasztalataival.

Ez az önkormányzat a romák érdekeinek képviseletében, jogaik védelmében, a nemzeti és nemzetközi szervezetekkel diplomáciai kapcsolatokat ápoló központi hatóságként fog működni.

Működés és hatás:​​_2220000000222__22200000-22200000-000000-00-000000

A globális roma önkormányzat a roma közösség kritikus szükségleteit kielégítő politikák kialakítására és végrehajtására fog összpontosítani, beleértve az oktatást, az egészségügyet, a gazdasági szerepvállalást és a kulturális megőrzést.

Platformként szolgál majd a tárgyalásokhoz és a romák jogainak biztosításához, ideértve a mozgás szabadságát, az erőforrásokhoz való hozzáférést és a diszkrimináció elleni védelmet.

A nemzetközi fórumokon való aktív részvétellel az önkormányzat azon dolgozik, hogy befolyásolja a romákat érintő globális politikákat és kezdeményezéseket, biztosítva, hogy perspektíváik és szükségleteik beépüljenek a globális napirendbe.

A romák előrehaladásának elősegítése:

Az önkormányzat kulcsszerepet fog játszani a roma közösség előmozdításában, olyan kezdeményezések támogatásában, amelyek a társadalmi-gazdasági fejlődést, a kulturális gazdagodást és a közösségi kohéziót mozdítják elő.

Közvetítőként és szószólóként fog fellépni a romákkal szembeni konfliktusok vagy igazságtalanságok esetén, biztosítva jogaik tiszteletben tartását és méltóságuk megőrzését.

Ebben az elképzelt jövőben a Roma Nemzet a rugalmasság és az egység jelzőfénye, bemutatva a kollektív akarat erejét és az önkormányzatiság hatását. A Globális Roma Koalíció ezen önkormányzat előfutáraként vállalja, hogy utat nyit ennek az átalakuló jövőképnek, egyesíti a roma közösséget az elismerés, képviselet és önrendelkezés felé vezető úton.

bottom of page