top of page

A Roma Világszövetség (WRF) kiemelkedő és elismert nemzetközi szervezet, amely Belgiumban AISBL-ként van bejegyezve, és ezzel legitimálja tevékenységét az Európai Unióban. Az EU-n belüli kiterjedt hatóköre mellett a WRF különleges tanácsadói státusszal is rendelkezik az Egyesült Nemzetek Szervezetének rendszerén belül, tovább terjesztve befolyását globális szinten. Stratégiailag elhelyezkedő irodákkal New Yorkban, Chicagóban, Szerbiában és Magyarországon, valamint műholdas irodákkal szerte a világon. A szervezet igyekszik elősegíteni az együttműködést és szoros kapcsolatokat ápolni a helyi tagszervezetekkel és képviselőkkel. A WRF elsődleges fókusza a jelentős roma lakosságú országokra szabott, és arra törekszik, hogy támogassa ezeket a közösségeket azáltal, hogy elősegíti a pozitív változásokat, és felerősíti hangjukat az életüket érintő sürgető aggodalmakkal kapcsolatban. A roma közösségek világszintű megerősödésének fontos éllovasaként a Roma Világszövetség fáradhatatlanul azon dolgozik, hogy áthidalja a meglévő szakadékokat, egyesítse a sokszínű lakosságot, és biztosítsa, hogy választóinak legjobb érdeke mindig a nemzetközi párbeszéd előterébe kerüljön.   

 

Az ENSZ rendszerén belül különleges tanácsadói státusszal rendelkező szervezetként a Roma Világszövetség (WRF) elkötelezett az ENSZ Alapokmánya alapelvei mellett. Ez magában foglalja az államok szuverenitásának és területi integritásának tiszteletben tartását, valamint a belügyeikbe való be nem avatkozás elősegítését. A WRF elismeri az emberi jogok és alapvető szabadságjogok tiszteletben tartásának fontosságát, valamint minden nép egyenlő jogait és önrendelkezési jogát. A WRF minden tevékenységében igyekszik e keretek között működni és ezeket az elveket előmozdítani.

A Roma Világszövetség világszerte képviseli a romák érdekeit. A szervezet demokratikus felépítésű, és egy végrehajtó testület irányítja. A Roma Világszövetség közössége szavazhat a politikákról, és saját országában képviselőt választhat a még fejlesztés alatt álló irányítóbizottságban.

A Roma Világszövetség az önrendelkezés elvei alapján, a nemzetközi jogi normák és az emberi jogi követelmények betartása mellett aktívan törekszik tagjainak hontalan nemzetként való érvényesítésére és elismerésére. Alapvető támogatást nyújt a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya (ICCPR), a Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya (ICESCR), a Faji Diszkrimináció Felszámolásával Foglalkozó Bizottság, a Gyermekjogi Egyezmény, az Általános megjegyzések sz. 12, ILO 169. egyezmény, Nyilatkozat a nemzeti vagy etnikai, vallási és nyelvi kisebbségekhez tartozó személyek jogairól, az EU Alapjogi Chartája és az EU-csatlakozás koppenhágai kritériumai. Az ENSZ Alapokmányának megfelelően ezek a jogi eszközök együttesen támogatják a Virtuális Roma Nemzet önrendelkezési jogának elismerését, a politikai elfogadást, a kulturális fejlődést, a diszkrimináció-mentességet és a hontalan nemzetként való világszintű elismerést.

IRODÁK & MŰHOLDHELYEK

Igazgatóság tagjai

Sztojka János

Alapító & elnök

Tóth György

Magyar Fiók

elnök

Florian Tacorian

ifjúsági nagykövet

Történelem tanszéki tag

Dobobrov tagadása

Nemzetközi kapcsolatok igazgatója

Váradi Béla

Észak-Írországi Fióktelep elnöke

Djurica Nikolic

Kanadai fióktelep

Az IM.AUSLAND & IIC 

Jelena Jurcsenko

Alelnök

Alija Dalipovic

Örökség & Kultúra

Chicago

Kovatch Róza

Kincstárnok

Ricardo Kwiek

Tájékoztatási program igazgatója

Kozák Pál

Kulturális Megőrző Program elnöke

Tagok & képviselői

Egy személy tagságának igazolásához kérjük, csevegjen vagy lépjen kapcsolatba az alábbi gombbal, vagy vészhelyzet esetén hívjon minket a +1 (718) 332-3177 telefonszámon.

Fejlesztés alatt álló szakasz. 

Egy magánszemély tagságának igazolásához vegye fel velünk a kapcsolatot:

pr@wrf-gov.org és cc a worldromafederation@gmail.com címre

bottom of page