top of page
1670953229034.jpeg

SDG CSELEKVÉSI TERV

A Roma Világszövetség döntő szerepet játszik a Fenntartható Fejlődési Célok (SDG) megvalósításában a roma közösségekben világszerte, különös tekintettel a 16. SDG-re: Béke, igazságosság és erős intézmények, valamint 17. SDG-re: Partnerségek a célokért. A Föderáció e két cél kihasználásával fenntartható változást kíván létrehozni és a roma közösségeket megerősíteni. A 16. fenntartható fejlesztési cél hangsúlyozza a befogadó társadalmak előmozdításának, az igazságszolgáltatáshoz való mindenki hozzáférésének biztosításának, valamint a hatékony és elszámoltatható intézmények létrehozásának fontosságát minden szinten. A Roma Világszövetség e cél elérése érdekében a romák jogainak kiállásával, a diszkrimináció és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelemmel, valamint az esélyegyenlőség előmozdításával dolgozik. Ezenkívül a 17. SDG hangsúlyozza a partnerségek és az együttműködés jelentőségét a fenntartható fejlesztési célok elérése érdekében. A Föderáció aktívan együttműködik a kormányokkal, a civil társadalmi szervezetekkel és más érdekelt felekkel, hogy elősegítse a partnerségeket, amelyek pozitív változást idézhetnek elő a roma közösségekben. Az SDG 16 igazságszolgáltatásra és erős intézményekre összpontosító fókuszának, valamint a 17. SDG partnerségekre helyezett hangsúlyának felhasználásával a Roma Világszövetség a többi cél hatékony megvalósítására törekszik, és méltányosabb és virágzóbb jövőt teremt a roma közösségek számára világszerte.

9.png
Kép: Kenny Eliason

Roma Mentorprogram

A „ROM-ESCO” programunk részeként ez a mentorprogram azon a meggyőződésen alapult, hogy minden roma megérdemli, hogy meghallgassa, és bármikor hozzájusson a támogatáshoz, amikor szüksége van rá. Hiszünk abban, hogy egy erős támogató hálózat kialakítása segít csökkenteni a szegénység sújtotta közösségek és települések marginalizálódását és diszkriminációját a sűrűn roma lakta országokban. 

Kép a kampány alkotóitól

Társadalmi gazdasági integráció

A „ROM-ESCO” kezdeményezésünk keretében kidolgoztunk egy társadalmi-gazdasági integrációs programot, amelynek célja együttműködések kialakítása számos érdekelt féllel, valamint a köz- és a magánszféra közötti partnerségek kialakítása a tagállamokkal, különösen azokkal, amelyekben jelentős roma népesség él. Ez a program összhangban van a vonatkozó Fenntartható Fejlődési Célokkal (SDG) az inkluzív növekedés és a társadalmi kohézió biztosítása érdekében.

Solar-Panel-hut-3 (1).jpg

Okos falu projekt

A program elsődleges célja a gazdasági, környezeti és szerkezeti integritás biztosítása. Az elszámoltathatóság a kormányok és a közösségek közös felelőssége. A roma közösség jelentős kihívásokkal néz szembe, beleértve a korlátozott lehetőségeket és a kortárs alkalmazásokhoz való hozzáférést a szén-dioxid-kibocsátás csökkentésére és a fenntartható életvitel elősegítésére. A régió többi etnikai és kisebbségi csoportjához képest a romákat akadályozza az elavult helyi és uniós agrárpolitika. A program célja, hogy ezeket a kérdéseket társadalmi-gazdasági és fenntarthatósági szempontból egyaránt kezelje.

bottom of page