top of page
  • Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • YouTube
  • TikTok

ZAPOJTE SE

Potřebujeme veškerou pomoc, kterou můžeme získat! Od podepisování našich petic až po pomoc se zvyšováním povědomí můžete něco změnit! Otevřete níže uvedené odkazy a zjistěte více o tom, jak můžete pomoci:

Vítejte! 

Vítejte na oficiálních stránkách Světové romské federace (WRF) na adrese www.wrf-gov.org! Jsme nadšeni, že se k nám připojíte při objevování pulzujícího světa romské kultury, historie a advokacie. Jako inkluzivní a posilující organizace se WRF věnuje prosazování práv, blahobytu a uznání Romů po celém světě. Prostřednictvím této platformy vás zveme, abyste se ponořili do pokladnice informací, zdrojů a iniciativ, které zdůrazňují bohatou tapisérii romského dědictví. Ať už jste zde, abyste se učili, propojovali nebo přispívali, doufáme, že vaše cesta s námi bude poučná a inspirativní. Společně oslavme odolnost, sílu a jednotu romské komunity, když pracujeme na inkluzivnějším a spravedlivějším světě pro všechny.

Světová romská federace (WRF) navíc zahájila globální iniciativu s cílem rozšířit podporu na další marginalizované skupiny, které čelí výzvám podobným těm, kterým čelí romská komunita. Toto ušlechtilé úsilí zahrnuje sdílení zdrojů, výměnu osvědčených postupů a vytváření inkluzivního prostředí, kde může každý prosperovat. Prostřednictvím spolupráce s různými organizacemi si WRF klade za cíl zvýšit povědomí o těchto marginalizovaných skupinách, propagovat kulturní přijetí a vytvořit robustní platformu pro rozvoj spolupráce. Posilováním svých odborných znalostí v oblasti řešení diskriminace a prosazování sociální integrace se WRF snaží posílit postavení všech marginalizovaných populací na jejich cestě k sociální spravedlnosti a rovnosti.

Galerie

Naše pobočky

IAR LOGO.webp
IPA LOGO_edited.png
1555922198667.png
EU BAUHOUSE.webp
ESTADO-DA-DIASPORA_edited.jpg
bottom of page