top of page
405037231_7270879812930592_1770483385774786551_n_edited.jpg

Vítejte na aplikačním portálu Globální romské koalice. Jako kolektiv, který usiluje o posílení postavení a reprezentaci romské komunity na celosvětové scéně, jsme odhodláni sestavit tým oddaných jednotlivců, kteří sdílejí naši vizi a cíle. Tato aplikace je zásadním krokem k tomu, abychom se stali nedílnou součástí našeho poslání hájit práva, uznání a rozvoj Romů. Zde se pustíte do procesu připojení se k síti vášnivých aktivistů, komunitních vůdců a organizací sjednocených v naší snaze o spravedlnost a rovnost. Vezměte prosím na vědomí, že i když otevíráme dveře všem, kteří rezonují s naší věcí, vedoucí role, jako jsou pozice v řídícím výboru nebo delegáti, vyžadují specifické kvalifikace. Tento proces podávání žádostí, včetně povinného podepsání našeho Memoranda o porozumění (MoU), je navržen tak, aby posoudil váš soulad s našimi cíli, vaše zkušenosti a váš potenciální přínos pro koalici. Děkujeme vám za váš zájem a oddanost romské komunitě a těšíme se, že prozkoumáme možnosti společné práce směrem k inkluzivnější a spravedlivější budoucnosti.

Odesláním této žádosti o členství v Globální romské koalici vy, žadatel, berete na vědomí a souhlasíte s následujícími základními názory, které koalice zastává:

  1. Uznání Romů jako národa bez státní příslušnosti nebo neteritoriálního státu: Potvrzujete svůj souhlas s cílem koalice zajistit mezinárodní uznání Romů jako národa bez státní příslušnosti nebo neteritoriálního státu.

  2. Závazek k demokracii, lidským právům a rovnosti: Souhlasíte s tím, že budete při všech svých angažmá v rámci koalice dodržovat zásady demokracie, lidských práv a rovnosti.

  3. Obhajoba práv a zájmů Romů: Souhlasíte s posláním obhajovat politiky a iniciativy, které jsou přínosem pro romské komunity, a aktivně bojovat proti diskriminaci ve všech formách.

  4. Propagace romské historie a kultury: Vyjadřujete svou podporu iniciativám, které propagují a oslavují bohatou historii a kulturu Romů.

  5. Soulad s vizí a cíli koalice: Berete na vědomí, že vaše přihláška znamená soulad s vizí a cíli Globální romské koalice.

  6. Přijetí organizačních procesů: Souhlasíte s tím, že budete dodržovat procesy Koalice, včetně povinného podepsání memoranda o porozumění (MoU).

Po odeslání přihlášky navíc obdržíte e-mailem odkaz na elektronické podepsání memoranda o porozumění (MoU). Tento krok je klíčovou součástí procesu podávání žádostí a váš podpis bude znamenat váš souhlas s podmínkami a závazky uvedenými v memorandu o porozumění.

Odesláním této přihlášky a elektronickým podpisem memoranda o porozumění je prohlášením vašeho závazku k těmto názorům a potvrzením vašeho přání přispět k poslání Globální romské koalice. Děkujeme za vaši oddanost věci romské komunity a těšíme se na možnost smysluplné a účinné spolupráce.

GLOBAL ROMANI COALITION

bottom of page