top of page
Aerial View of Islands

Globální iniciativa

Světová romská federace (WRF) zahájila globální projekt na pomoc dalším znevýhodněným skupinám, které čelí podobným problémům jako romská komunita. Tato důležitá práce zahrnuje sdílení zdrojů, učení se jeden od druhého a budování příjemného prostředí pro každého. Prostřednictvím spolupráce s různými organizacemi chce WRF zvýšit povědomí o těchto skupinách, podporovat kulturní porozumění a vytvořit silnou platformu pro spolupráci. Zaměřují se na boj proti diskriminaci a podporu sociálního začleňování s cílem posílit všechny marginalizované komunity v jejich snaze o sociální spravedlnost a rovnost.

Obchodní handshake

Diplomacie

Prostřednictvím strategických partnerství s různými organizacemi a sdílením cenných zdrojů WRF nejen podporuje pocit jednoty mezi různými marginalizovanými komunitami, ale také podporuje kulturní přijetí.

Solar-Panel-hut-3 (1).jpg

Udržitelný rozvoj

Světová romská federace využívá inovace udržitelného rozvoje k dosažení svých cílů tím, že podporuje sdílení zdrojů, výměnu osvědčených postupů a spolupráci s různými organizacemi s cílem posílit postavení marginalizovaných skupin, podpořit kulturní přijetí a vytvořit základ pro kolektivní pokrok.

Setkání týmu

Vývoj projektu 

Světová romská federace (WRF) vyvíjí specificky přizpůsobená řešení pro komunity po celém světě tím, že využívá své odborné znalosti v boji proti diskriminaci, spolupracuje s různými organizacemi a vyměňuje si osvědčené postupy, což v konečném důsledku podporuje začleňování a podporuje rozvoj spolupráce pro marginalizované populace.

bottom of page