top of page

Naše vize

Vize budoucnosti uznání a samosprávy pro romský národ

Globální romská koalice předpokládá budoucnost, ve které bude romský národ všeobecně uznáván a uznán OSN, Evropskou unií a vládami po celém světě jako legitimní, neteritoriální národ. Toto uznání znamená historický posun paradigmatu, který překračuje staletí marginalizace a ohlašuje novou éru posílení postavení a sebeurčení Romů.

Naší vizí je, aby se koalice vyvinula v prozatímní vládu, zastupitelský orgán, který ztělesňuje aspirace a rozmanitost romské komunity po celém světě. Tento přechod znamená společnou cestu Romů od advokacie ke správě věcí veřejných a položí základy pro spravedlivější a inkluzivnější budoucnost.

Směrem ke globální romské samosprávě:

Vytvoření globálního volebního systému:

Vyvinout komplexní globální volební systém, který umožní romské komunitě v každé zemi demokraticky volit své zástupce. Tento systém bude navržen tak, aby zajistil spravedlivé zastoupení a zohlednil různorodou sociokulturní strukturu romské populace.

Vznik globální romské samosprávy:

Volení zástupci budou tvořit jádro globální romské samosprávy, orgánu, který působí za hranicemi teritoria, ale je hluboce zakořeněn v kolektivní identitě a sdílených zkušenostech Romů.

Tato samospráva bude fungovat jako ústřední orgán zastupující zájmy Romů, obhajující jejich práva a navazující diplomatické styky s národními i mezinárodními subjekty.

Fungování a dopad:​​

Globální romská samospráva se zaměří na formulování a provádění politik, které se zabývají kritickými potřebami romské komunity, včetně vzdělávání, zdravotnictví, ekonomického posílení a zachování kultury.

Bude sloužit jako platforma pro vyjednávání a zajišťování práv Romů, včetně svobody pohybu, přístupu ke zdrojům a ochrany před diskriminací.

Prostřednictvím aktivní účasti na mezinárodních fórech bude samospráva pracovat na ovlivňování globálních politik a iniciativ, které mají dopad na Romy, a zajistit, aby jejich perspektivy a potřeby byly začleněny do globální agendy.

Usnadnění postupu Romů:

Samospráva bude hrát klíčovou roli v podpoře rozvoje romské komunity, podporovat iniciativy, které pohánějí socioekonomický rozvoj, kulturní obohacení a soudržnost komunity.

Bude působit jako prostředník a obhájce v případech konfliktu nebo nespravedlnosti vůči Romům a bude zajišťovat dodržování jejich práv a zachování jejich důstojnosti.

V této předpokládané budoucnosti stojí romský národ jako maják odolnosti a jednoty, demonstrující sílu kolektivní vůle a dopad samosprávy. Globální romská koalice se ve své roli předchůdce této samosprávy zavazuje připravit půdu pro tuto transformační vizi a sjednotit romskou komunitu na její cestě k uznání, reprezentaci a sebeurčení.

bottom of page